Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Σκέψεις για την Άμεση Δημοκρατία - Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων στις 10 Σεπτεμβρίου

Η άµεση δηµοκρατία δεν είναι µόνο µια µορφή πολιτειακής οργάνωσης, αλλά επίσης ένα αξιακό σύστηµα, µια
αντίληψη για τον άνθρωπο, µια πρόταση πολιτισµού η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ανθρώπινη ιστορία. Η άµεση
δηµοκρατία θέτει στο κέντρο τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως µοναδικό άτοµο, ατοµική κοινοτική ύπαρξη.
∆εν πρόκειται για ένα αµιγώς πολιτικό αίτηµα· συνάδει µε την κατάργηση της µισθωτής εργασίας, την αυτοδιαχείριση,
τη δραστική µείωση του εργάσιµου χρόνου, την ανατροπή της καταναλωτικής κοινωνίας.
Η άµεση δηµοκρατία, όπως κάθε προσπάθεια ανταγωνιστικής θέσµισης, ξεκινάει µε το πάρσιµο της γης,
µιας γης φυσικής, υλικής, χειροπιαστής. Το διαδίκτυο δεν ακυρώνει καθόλου τη σπουδαιότητα αυτής της χωρικά
και χρονικά εντοπισµένης γης, αντίθετα µεγεθύνει τις διαστάσεις της και τις κάνει οικουµενικές.
O αγώνας για την άµεση δηµοκρατία, αν και οικουµενικός, δεν είναι ένας τρόπος για την παγκόσµια διακυβέρνηση.
Σ’ έναν κόσµο όπου θα επικρατούσε η άµεση δηµοκρατία δεν θα υπήρχε καµία θέση για παγκόσµια διακυβέρνηση ή για οικουµενικό κράτος. Η δηµοκρατική πολιτεία βρίσκεται στα µέτρα του κάθε «µοναδικού ατόµου»· γι’ αυτό η άµεση δηµοκρατία επιδιώκει την υπέρβαση της παγκοσµιοποίησης προς την κατεύθυνση µιας ελεύθερης ανθρωπότητας στην οποία θα ανθεί ένα πλήθος από διαφορετικούς πολιτισµούς.


syneditions@gmail.com
http://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: