Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Πολύ μαζική η απεργιακή πορείαΤο μπλοκ της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης (Αθήνας) στον αγώνα 
των εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής
Δεν υπάρχουν σχόλια: