Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Saul Newman: Μετα-αναρχισμός και η σχέση του με το Συμβάν και τις σύγχρονες εξεγέρσεις


Η ομιλία του Saoul Newman έγινε στο διήμερου «Μετα-αναρχισμός και εξεγέρσεις», που συνδιοργανώθηκε από το περιοδικό «Βαβυλωνία» και το Postanarchist Forum και πραγματοποιήθηκε στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Nosostros στις 25-26 Νοεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: